^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1490826
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Попередній тиждень
За весь час
387
1567
6217
32026
1490826

Ваш IP: 3.90.56.90
Сьогодні: 26-04-2019

Річний звіт про діяльність ЗДО № 32
за 2017-2018 н. р.

 Звіт завідувача про діяльність та підсумки
роботи ЗДО № 32 за 2017-2018 навчальний рік

На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 р., п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО № 32, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Євтушок Людмила Василівна, директор закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 32  Рівненської міської ради, освіта повна вища, педстаж 26 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2017 – 2018 навчальному році.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №32 Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти, який підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради та здійснює освітню діяльність відповідно до законодавчих та нормативних актів у сфері освіти. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище ЗДО організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям, санітарно-гігієнічним нормам та спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого підходу. Моніторинг оснащення предметно-розвивального середовища показав, що у 2017-2018 н.р. значно поповнились осередки національно-патріотичного виховання і складають 95%, трудової діяльності дітей, економічного виховання - 90%, музичного розвитку - 90%.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

  • музична, спортивна зали;
  • методичний, психологічний кабінети, медичний блок, кабінет гурткової роботи;
  • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
  • спортивний  майданчик з спортивними спорудами;
  • куточок лісу та саду.

Основними завданнями ЗДО №32 є:

забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

  •    забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
  •       надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання  дитини;
  •     взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;
    •     проведення інноваційної діяльності.

Дошкільний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами. Тут працює 22 вихователі, 2 музичних керівники, практичний психолог,  інструктор з фізкультури, 2 сестри медичні старші.

Якісний склад педагогічних кадрів – всього 29 педпрацівників

За освітою:
з вищою спеціальною освітою – 19 (66%)
з вищою педагогічною освітою – 5 (17%)
з середньою спеціальною освітою – 5 (17%).

За результатами атестації:
«Спеціаліст вищої категорії» – 8 (28%)
«Спеціаліст I категорії» – 6 (21%)
«Спеціаліст II категорії» – 5 (17%)
«Спеціаліст» – 10 (34%)
має звання «вихователь-методист»  2 (7%)
має звання «старший вихователь»  1 (3%)

Педагоги закладу постійно підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти, відвідуючи міські методичні об'єднання, семінари-практикуми, а також беручи активну участь у методичних заходах, які проводяться у ЗДО. Двоє педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації при  обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, що складає 7% від загальної кількості педпрацівників. Невід’ємною частиною освітнього процесу було впровадження інноваційних технологій, авторських програм та методик, спадщини видатних педагогів. Порівняно з минулим навчальним роком на 5% збільшилися кількісні показники введення інновацій та розширився діапазон впровадження технологій.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування всебічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про дошкільну освіту»

• Закон «Про мови в Україні»

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

• Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 12.03.2003

• Конвенція ООН про права дитини

• Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України №347/2002 від 17.04.2002

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010

• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009

• «Про організацію освітньої роботи в закладах дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році». Інструктивно-методичні рекомендації (додаток до листа МОНУ №1/9-322 від 13.06.2017)

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах

• «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти». Наказ МОНУ №1633 від 19.12.2017р.

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» а також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 32.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та програми розвитку «Українське дошкілля».

Моніторинг стану засвоєння програм дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ №13 (директор Бєлік М.М.).  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомлять дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читають літературні твори, проводять бесіди про школу, ходять на екскурсії до школи. Проведені спільні заходи з учнями 1-х класів «Свято Миколая», «Різдвяні колядки», «Стрітення».  Також здобувачі дошкільної освіти старших груп прийняли участь у святі останнього дзвоника у школі.

Випускники нашого ЗДО мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Вихованці старших груп успішно пройшли тести в «Гармонію», 25 випускників старших груп зараховані в класи «Інтелект України».

Упродовж 2017-2018 н.р. педагоги закладу брали активну участь у методичній роботі та громадських заходах ЗДО і міста. Вони відвідували методичні обєднання, семінари-практикуми, школи педмайстерності, дні відкритих дверей, майстер-класи, ярмарки педагогічних знахідок.

Результативність проведення методичних заходів визначалася шляхом проведення анкетування, тестування, спостереження та аналізу освітньої діяльності. За результатами діагностики «Педагогічної майстерності вихователів» її рівень зріс на 7% в порівнянні з минулим навчальним роком. Оцінюючи загальний рівень оволодіння інноваційними технологіями та методиками, варто відзначити, що у 50% педагогів закладу на кінець року сформована інноваційна культура, у 25% -- інноваційна грамотність, у 25% інноваційна поінформованість.

 За результатами опитування найбільш дієвими і цікавими формами методичної роботи з кадрами, які забезпечують активну міжособистісну  взаємодію педагогів, відзначалися змістовністю та результативністю засвоєння знань, формували практичні навички, допомагали самовираженню педагогів були заходи з використанням інтерактивних форм методичної роботи: брейн-ринг «Економічне виховання дошкільників в умовах сьогодення», педагогічний турнір «Творчий педагог – творчі діти», музична кав'ярня, методичний діалог «Складання портрету соціально-компетентного та некомпетентного дошкільника», калейдоскоп педагогічних знахідок «Ігри, вправи на формування соціально-комунікативної компетенції дошкільників». Використання психологічних тренінгів та тестів під час проведення методичних заходів дало змогу педагогам не лише удосконалити свої знання щодо психологічних можливостей здобувачів дошкільної освіти, а й значно покращити своє психічне здоровя.

Накопичення інформаційного та наукового потенціалу вихователів здійснювалось не лише шляхом проведення різноманітних методичних заходів, а й включенням педагогів у дослідницько-пошукову діяльність. Це дало змогу підвищити якість освітнього процесу, про що свідчать результати комплексного та тематичного контролю.

Упродовж навчального року у закладі плідно працювали гуртки: фізкультурно-спортивний «Здоровятко», вивчення англійської мови.

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня. 

Упродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив приймав участь:
· у конкурсі «Зимова фортеця», де зайняли перше місце по місту і області та отримали диплом та кубок;

конкурсі дитячого малюнка «Я малюю маму» та «Мій тато», в яких здобули призові місця;
.  конкурсі «Я випускник 2018»;
.
практичний психолог Ташкалюк М.І. прийняла участь у вебінарі з просвіти батьків;
вихователь Шпичка Г.П. взяла участь у І турі XV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, на який представила посібник з досвіду роботи «Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників шляхом використання театралізованої діяльності».

Всі ці заходи сприяли підняттю престижу закладу та популяризації його діяльності.

У ЗДО на достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють старші медичні сестри Майструк Н.В. та Молчанович Ю.Ю. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01 р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в ЗДО проводилися профілактичні щеплення, після письмової інформованої  згоди батьків та огляду дитячого педіатра. Контроль за своєчасним проведенням  щеплень ведеться також сестрою медичною. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

Організація харчування в ЗДО здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів. Значна увага приділялась забезпеченню асортименту продуктів згідно перспективного меню, технології та якості приготування страв, дотримання графіків видачі їжі, наявності сертифікатів якості та радіометричного контролю завезених продуктів. Урізноманітненню меню, підвищенню імунітету, покращенню апетиту дітей сприяло здійснення вітамінізації страв за рахунок вживання свіжих фруктів, соків, вітамінних напоїв, С-вітамінізації страв. Дотримувалось виконання норм основних продуктів харчування: хліба, круп, картоплі, мяса, олії, молока, молочного сиру. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:
діти-інваліди - 1 дитина
діти воїнів АТО - 14дітей
діти з малозабезпечених сімей – 8 дітей

- 50% від загальної суми:
багатодітні родини - 41дитина.

Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

У закладі суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені в основних державних документах:

- Конституції України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законі України «Про охорону дитинства».

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей.  З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.  Упродовж року сім'ям надавались консультативна допомога та соціальна підтримка.

 Керуючись інструктивно-методичним листом МОН України від 18.12.2000р. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», інструктивно-методичним листом МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» з метою забезпечення неперервності та наступності у єдиній освіти між усіма ланками, заклад працював над активізацією форм залучення дітей, які не відвідують ЗДО до дошкільної освіти, а саме: організація Консультативного центру для батьків з підготовки дітей до навчання у школі, проведення соціально-педагогічного патронату та введення дітей в групи інтенсивної підготовки до навчання в школі. Альтернативними формами здобуття дошкільної освіти було охоплено 5 дітей (консультативний центр). Це дало змогу залучити дітей 5-6 річного віку до дошкільної освіти та сприяло особистісному зростанню цих дітей.

Діяльність адміністрації ДНЗ була  спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації з батьків, щодо формування навичок безпеки життєдіяльності дітей.. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна роботаз профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язкидорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при директорі ЗДО розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Також були проведені перевірки знань всіх працівників та педагогів з охорони праці та ОБЖД. Показники знань педагогів: високий – 53% , достатній – 35%, середній – 7%, низький – 5% (новоприбулі вихователі).

Проводився моніторинг обізнаності дітей з ОБЖД. Діагностики дітей здійснювалась на початку та вкінці навчального року. У травні отримано такі результати:

Молодші групи:
Високий рівень – 15% дітей
Достатній рівень – 65% дітей
Середній рівень – 15% дітей
Низький рівень – 5% дітей

Середні групи:
Високий рівень – 20% дітей
Достатній рівень – 70% дітей
Середній рівень – 8% дітей
Низький рівень – 2% дітей

Старші групи:
Високий рівень – 80% дітей
Достатній рівень – 15% дітей
Середній рівень – 5% дітей
Низький рівень – 0% дітей.

Результати моніторингових досліджень показали, що діти володіють необхідними знаннями про правила пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в побуті та у природі. Вони знають, як поводитися із незнайомими людьми і мають сформовані навички безпечної поведінки. Отже вивчення рівня сформованості компетентності за освітньою лінією «Особистість дитини», розділ «Безпека життєдіяльності» свідчить про високу результативність роботи педагогів з даного питання упродовж навчального року.

Підсумовуючи, можна зробити висновок що у закладі ведеться належна робота щодо безпеки життєдіяльності працівників і дітей.Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

У ЗДО № 32 з метою соціального захисту працівників укладено Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, в якому є перелік посад працівників ЗДО, яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листках непрацездатності, всім працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

У 2017-2018 н.р. Подякою Міністерства освіти і науки України та Грамотою РОДА нагороджено завідувача Євтушок Л.В., Грамотами обласного управління освіти – 4 вихователі, Грамотами управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено 12 вихователів, Подяками управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради -  10 працівників ЗДО, Грамотою міського голови – 1 вихователя, Подякою міського голови – 3 педагоги.

В дошкільному навчальному  закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

Взаємодія з сім’ями здобувачів дошкільної освіти упродовж року була одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу і  орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Заклад підтримує  бажання  батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:
- анкетування,
- батьківські збори,
- індивідуальні  та групові консультації,
- участь у святах,
- дні відкритих дверей,
- дні добрих справ,
- благодійні акції, аукціони.

Дані заходи були дієвими для створення довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

Злагодженій та змістовній роботі колективу ЗДО сприяли органи громадського самоврядування: рада закладу, батьківський комітет. Вони стали ефективними у формуванні громадської думки, дієвим засобом демократизації управління у ЗДО. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації  актуально розглядали питання навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем закладу.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2017-2018  навчального року кількість усних звернень склала 43, із них 38 з питань оформлення дітей у дошкільний заклад і 8 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 3  батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмові звернення відсутні.

Фінансово-господарська діяльність була спрямована  на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу. У порівнянні з минулими навчальним роком вона покращилася на 10%. Сприяло цьому залучення додаткових джерел фінансування: спонсорська допомога, благодійні внески батьків. Особливу увагу було звернено на створення повноцінного розвивального середовища для дітей, на привабливий  естетичний вигляд кожного приміщення, щоб заклад був забезпечений усім необхідним. У 2017-2018 н.р. за бюджетні кошти було проведено ремонт пожежного виходу гр. №11, придбані 3 ігрові комплекти на дитячі майданчики, двері в електрощитові, придбано миючі засоби, медикаменти долікарняної допомоги. Спонсорами було подаровано ноутбук, стенди, музичний центр, мультимедійну дошку, пральну машину, замінено частину паркану. За благодійні внески батьків було проведено капітальний ремонт туалетних кімнат груп №3, 7,  2, коридорів, замінено віконні блоки в кількості – 8 штук, придбано 3 бойлери – групи №5, №7, пральня, телевізор, пристрої для аварійних виходів кількості – 13 штук та інше.

Велика подяка батькам, які допомагали у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створювали затишок та комфорт для дітей. Завдяки нашій співпраці значно зріс імідж закладу, про що свідчать запити та інтереси батьків.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу, цьому сприяє власний сайт, інформація якого розрахована, в першу чергу, на батьків здобувачів дошкільної освіти, а також на колег зі всієї України. Цікаві рубрики, статті, фотогалереї, новини – все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Незважаючи на позитивні зміни у діяльності ЗДО, упродовж 2017-2018н.р.  були виявлені і недоліки, які колектив закладу намагається ліквідувати.    

Підводячи підсумки, дякую всім педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам здобувачів дошкільної освіти за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації ідей. 

Copyright © 2013. ЗДО №32 Рівне Rights Reserved.