^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

4057384
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Попередній тиждень
За весь час
511
1461
8279
11734
4057384

Ваш IP: 35.175.107.185
Сьогодні: 09-12-2022

Річний звіт про діяльність ЗДО № 32
за 2021-2022 н. р.

Щорічний звіт керівника
Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 32
Рівненської міської ради
за 2021 – 2022 навчальний рік

На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 р., п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів», Положення про заклад дошкільної освіти та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО № 32, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Євтушок Людмила Василівна, директор закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Рівненської міської ради, освіта повна вища, педстаж 30 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2021 – 2022 навчальному році.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №32 Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти, який підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради та здійснює освітню діяльність відповідно до законодавчих та нормативних актів у сфері освіти.

Основними завданнями ЗДО №32 є:

- забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоровя, набуття дітьми ключових компетентностей;

- формування активної, соціально адаптованої, творчої, патріотично налаштованої особистості дошкільника, здатної до повноцінного соціального буття, успішної діяльності, продуктивного життя, оптимістичного світосприймання;

- інтеграція родинного і суспільного виховання, надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, онлайн залучення батьків до освітнього процесу;

- взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

     - здійснення інноваційної діяльності.

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (2017р.), Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями (Додаток до листа МОН України від 10.08.2021р. № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році») та з метою реалізації завдань програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт» та освітньої програми закладу, забезпечення повноцінної організації життєдіяльності дітей, підвищення фахової майстерності педагогів закладу, освітня робота у 2021-2022 н.р. була спрямована на розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти та реалізацію річних завдань:

1. Активізувати роботу педагогічного колективу з національно-патріотичного виховання, формування соціально-громадянської компетентності дошкільників в контексті реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти.

2. Забезпечити використання конструктивних, технічно-творчих завдань та завдань з моделювання при реалізації освітнього напряму Базового компонента дошкільної освіти «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

3. Продовжити формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

Цей рік від самого початку видався досить непростим: тривалий період роботи в карантинних умовах, і найголовніше, - початок ніким і нічим не спровокованої агресії росії, яка призвела до тисячі жертв не тільки серед наших воїнів, що героїчно протистоять ворогу, але й серед мирного населення, у тому числі дітей.

Ми вважаємо, що наш заклад з честю пройшов усі випробування і продовжує професійно виконувати всі завдання, які перед нами поставлені.

У закладі сформована і функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти. Розроблене Положення про ВСЗЯО, проведено самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Проте, у зв'язку з обмеженнями воєнного стану не всі напрями було охоплено.

У березні-травні 2022 року проведене комплексне самооцінювання діяльності закладу за напрямами:

- «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

- «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

- «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

По першому напряму «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» вивчення проводилося за такими вимогами:

- «Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку виховання, навчання дітей та праці»;

- «Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації»;

- «Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору».

За результатами спостережень, вивчення документації, анкетування виявлено, що будівля, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу в основному є безпечними, доступними і комфортними для розвитку, виховання і навчання дітей. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище ЗДО організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям, санітарно-гігієнічним нормам та спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого підходу. Також у закладі створені необхідні умови відповідно до типу та профілю закладу, наявне обладнання відповідає зросту та віку дітей згідно санітарно-гігєнічних вимог, про що свідчать результати анкетування педагогів (64,7% - так, 20,7% - переважно так) та батьків (44,7% - так, 38% - переважно так).

Працівники ЗДО дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. З ними проводяться навчання, інструктажі. Про це свідчить анкетування педагогічних працівників (94,1% так) та батьків (81,3% так), а також аналіз всієї документації з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та дій у разі надзвичайних ситуацій.

Упродовж року здійснювалась планомірна робота збезпеки життєдіяльності дошкільників у рамках проведення «Тижня безпеки дитини» - онлайн та тематичного «Тижня безпеки дорожнього руху». До проведення заходів залучались працівники дорожньо-патрульної поліції, що викликало живий інтерес дітей до проблеми безпеки на дорозі. Варто зазначити, що  робота з безпеки життєдіяльності у закладі ведеться на високому методичному рівні відповідно до державних програм, значна увага приділяється усім трьом учасникам освітнього процесу – дітям, батькам, педагогам. Цікаво проведені різноманітні методичні заходи з дітьми, які сприяли формуванню у дітей умінь чітко діяти у різних життєвих та непередбачуваних ситуаціях. ЗДО на 100% забезпечений засобами індивідуального захисту (ватно-марлеві пов’язки). Для батьків в групах підготовлений інформаційний матеріал, буклети про збереження  здоров’я та безпеку дітей для онлайн-спілкування. На нарадах при директору ЗДО розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Результати моніторингових досліджень показали, що діти володіють необхідними знаннями про правила пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в побуті та у природі.

Підсумовуючи, можна зробити висновок що у закладі ведеться належна робота з охорони праці і безпеки життєдіяльності працівників і дітей. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

У ЗДО створені умови для якісного безпечного харчування та формування культурно-гігєнічних навичок здобувачів дошкільної освіти. Виконуються норми харчування дітей дошкільного віку. Це підтверджують результати щомісячного аналізу. Про це свідчить і анкетування педагогів (91,2%) та батьків (78%). Організація харчування здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів.

    У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

     діти-переселенці - 3 дітей

     діти воїнів АТО – 18 дітей

     діти з малозабезпечених сімей – 0 дітей

   діти-інваділи – 1

   діти в інклюзивних групах – 4.

- 50% від загальної суми:

 багатодітні родини – 25 дітей.

У ЗДО на достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Майструк Н.В., у разі необхідності надається невідкладна медична допомога. Це підтверджують результати анкетування батьків (81,9%) та педагогів (88,2%). Медсестрою здійснюється контроль за своєчасним проведенням  щеплень. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей .

Фізкультурно-оздоровча робота проводиться з використанням здоров’язбережувальних технологій, вживаються всі необхідні заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму. Про це свідчать також результати анкетування педагогів (97,1%) та батьків (82,2%). У закладі наявне все необхідне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку фізичних рухів та фізичних якостей здобувачів дошкільної освіти.

У ЗДО розроблено та виконується план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Середовище ЗДО №32 є безпечним для здобувачів освіти, вільним від будь-яких форм насильства, про це свідчить відсутність скарг, звернень батьків, дітей.

Також у закладі створені належні умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти з ООП. Для надання дітям з особливими освітніми потребами освітніх послуг у ЗДО №32 було створено 3 інклюзивних групи. На основі заключення ІРЦ педагоги та батьки розробляли індивідуальні програми розвитку дітей. Вчитель-логопед, практичний психолог та фізичний реабілітолог проводили корекційно-розвиткові заняття, які дали можливість дітям з особливими освітніми потребами адаптуватися в групах дітей, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів. У ЗДО налагоджена співпраця між педагогами, дітьми та батьками, забезпечується психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання. Налагоджена взаємодія з фахівцями ІРЦ.

Упродовж року вся робота була спрямована на спрямована  на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу. У порівнянні з минулими навчальним роком вона покращилася на 12%. Сприяло цьому залучення додаткових джерел фінансування: спонсорська допомога, благодійні внески батьків.

У 2021-2022 н.р. за бюджетні кошти було проведено заміну пожежного гідранта, вікна групи №5, вхідні двері у заклад – 2 шт., стільчики. Придбали овочерізку, провели технічне обстеження будівлі, повірку вогнегасників, курси з електробезпеки.

За благодійні кошти батьків проведено ремонт роздягальні групи №5, капітальний ремонт кабінету діловода, облаштування найпростішого укриття (підвальне приміщення). Придбано телевізори на групи №3,6,11, будівельні матеріали для ремонтних робіт, килим на групу №5, жалюзі для груп №5,7, посуд.

Другий напрям «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти» вивчався за такими вимогами:

- «Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу»;

- «Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників»;

- «Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти»;

- «Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти».

Вивчення документації та опитування показало, що педагогічні працівники закладу планують свою діяльність, аналізують її. У ЗДО наявна вся документація з планування роботи. Педагоги аналізують ефективність календарних планів, вносять корективи, доповнюють, покращують освітній процес.

Педагогічні працівники фахово підготовлені для роботи з дітьми дошкільного віку.

Аналіз освітнього рівня педагогів:

 • Вища педагогічна (дошкільна) – 23 педагоги (74%);
 • Вища педагогічна –  4педагоги (13%);
 • Середня спеціальна – 4педагоги (13%).

    Отже,  аналіз освітнього рівня педагогів показав, що за рік у педагогічному колективі збільшилась кількість педагогів-фахівців з вищою дошкільною освітою на 1% за рахунок прийняття на роботу асистентів вихователя та спостерігається стабільність у забезпеченні кадрами.

Кваліфікаційний рівень педпрацівниківза результатами атестації:

 • Вища категорія – 10 педагогів (33%);
 • І категорія -  3педагоги (10%);
 • ІІ категорія – 7педагогів  (27%);
 • Спеціаліст -  13педагогів (30%).
 • Звання «вихователь-методист» - 2 педагоги (7%) ;
 • Звання «старший вихователь» - 1 педагог (3%);

Педагоги гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу, впроваджують ІКТ-технології, про що свідчать результати анкетування педагогів та батьків. Більшість опитуваних використовують і створюють методичні розробки, презентації, блоги, веб-сайти та оприлюднюють їх. У 65% групових осередків є необхідні інформаційно – комунікаційні засоби. Досить вагомим досягненням закладу стало приєднання групових осередків та кабінетів до мережі Інтернет, що дало можливість розширити діапазон використання новітніх досягнень педагогічної науки та практики.

Стимулюючим чинником у роботі педагогічного колективу стала  інноваційна діяльність, використання якої сприяло удосконаленню освітнього процесу в ЗДО. Діагностика впровадження інноваційних технологій педагогами закладу показала, що найбільш адаптовані для роботи з дітьми наступні: авторська програма М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку» - 70 %, універсальний дидактичний матеріал палички X. Кюізенера та блоки Дьєнеша – 50 %, елементи технології ТРВЗ, яку використовує –55% вихователів, використання літературно-художньої спадщини В.Сухомлинського – 95%, досвід Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей на занятях з малювання – 85%, елементи концепції музичного виховання К.Орфа -50 %; розвивальні ігри В.Воскобовича – 55%; сендплей, сольова анімація – 55%. 97% педагогічних працівників сприяють популяризації державної мови.

Педпрацівники охоплені різними формами і напрямками підвищення рівня своєї професійної майстерності, зокрема і дистанційними (вебінари, семінари) на освітніх платформах за допомогою Zoom, Google Meet та на курсах при РОІППО. Також підвищують свою компетентність, приймаючи участь у різних формах методичної роботи у закладі (педгодини, консультації, майстер-класи, брейн-ринги, творчі групи, школа молодого вихователя, педчитання, конкурси-виставки, воркшоп, педагогічні мости, колективний перегляд занять і ін.) та у місті беруть участь у засіданнях міських професійних спільнот і інших форм методичної роботи. Діляться досвідом своєї роботи та реалізують освітні проєкти.

За результатами діагностики «Педагогічної майстерності вихователів» її рівень зріс на 8% в порівнянні з минулим навчальним роком. Оцінюючи загальний рівень оволодіння інноваційними технологіями та методиками, варто відзначити, що у 60% педагогів закладу на кінець року сформована інноваційна культура, у 25% -- інноваційна грамотність, у 15% інноваційна поінформованість.

За результатами опитування найбільш дієвими і цікавими формами методичної роботи з кадрами, були заходи з використанням інтерактивних форм методичної роботи: коучинг «Патріотичне виховання: як зробити дієвим», брейн-ринг «Ми українці, і цим пишаємось». На високому методичному рівні проведене засідання професійної спільноти інструкторів з фізкультури (вересень 2021р.) з теми: «Розвиток фізичних якостей дітей за новими Державними стандартами дошкільної освіти».

З метою задоволення дитячих інтересів та запитів батьків, розвитку індивідуальних, творчих здібностей малюків методична служба сприяла виконанню варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти через освітні послуги у формі гурткової роботи. Вихованці закладу вивчали англійську мову, займалися хореографією, вчилися читати у гуртку «Читайлик», плідно працював фізкультурно-спортивний гурток «Здоров’ятко».

Але у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України освітній процес у ЗДО було призупинено. Педагоги займалися волонтерською діяльністю, складали індивідуальні плани роботи, займалися самоосвітою, проводили дистанційне навчання дошкільників. Також і методичні заходи організовувалися онлайн.

У ЗДО налагоджена конструктивна взаємодія з батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на засадах партнерства. Батьки залучались до проведення онлайн-конкурсів, проектів, організації свят та розваг. Робота сайту ЗДО, постійне наповнення рубрик новою інформацією, демонстрація частин відеозапису різних форм роботи з дітьми у групах надало можливість батькам більше дізнатися про життя дітей у закладі, отримати віртуальні консультації від педагогів, спеціалістів.

Велика увага у роботі ЗДО приділяласянаступності дошкільноїта початкової освіти. Тісно співпрацюємо із ЗЗСО №13 (директор Бєлік М.М.). Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу.

Також у закладі налагоджена практика педагогічного наставництва, обміну досвідом роботи та інших форм професійної співпраці.

Отже, система методичної роботи організована на достатньому рівні. Вона будується на науково-діагностичній основі, диференційованому підході в роботі з педкадрами. Методичний простір є інформативним, змістовним, доступним, сучасним і задовольняє потреби педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Це підтверджує і більшість педагогічних працівників (70,6% так), (26,5% переважно так).

У ЗДО проводиться належна робота з полегшення адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти, групи. В цьому напрямку багато працює практичний психолог. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові. Про це свідчать результати анкетування педагогів (91,2% - так, 8,8% - переважно так). Майже так вважають і батьки (76,6% - так, 19,5% - переважно так).

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня. Упродовж 2021-2022 навчального року педагогічний колектив, діти та батьки приймали участь у міських заходах:

- до Дня дошкілля готували відео-ролик«Якою ми бачимо дошкільну освіту. Почуємо думку всіх» (вересень 2021р.);

- зокрема я приймала участь в обласній конференції з нагоди свята;

- до Всесвітнього дня дитини брали участь в обласному спортивно-масовому заході «Здорова дитина – здорова країна» (листопад 2021р.) і були нагороджені дипломом за активну участь;

- вихователь Кужель О.М. презентувала свою роботу на обласному вебінарі з питання «Сучасні підходи до роботи з батьками» (жовтень 2021р.);

- спортивних змаганнях серед ЗДО міста та області «Веселі старти» (червень 2022р.), де зайняли I місце і нагороджені кубком та грамотою;

- на базі ЗДО було проведено:

 • Школу молодих керівників (жовтень 2021р.);
 • семінар-нараду сестер медичних старших з питань організації харчування у ЗДО (червень 2022 р.).

Всі ці заходи сприяли підняттю престижу закладу та популяризації його діяльності.

Узакладі дошкільної освіти суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені в основних державних документах:

- Конституції України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законі України «Про охорону дитинства».

Керуючись інструктивно-методичним листом МОН України від 18.12.2000р. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», інструктивно-методичним листом МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» з метою забезпечення неперервності та наступності у єдиній освіти між усіма ланками, заклад працював над активізацією форм залучення дітей, які не відвідують ЗДО до дошкільної освіти, а саме: організація Консультативного центру для батьків з підготовки дітей до навчання у школі, проведення соціально-педагогічного патронату та введення дітей в групи інтенсивної підготовки до навчання в школі. Альтернативними формами здобуття дошкільної освіти було охоплено 5 дітей (консультативний центр). Це дало змогу залучити дітей 5 річного віку до дошкільної освіти та сприяло особистісному зростанню цих дітей.

Напрям «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти» аналізувався за вимогами:

- «Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань»;

- «Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм»;

- «Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- «Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою;

- «Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності».

У ЗДО розроблена документація, яка відповідає особливостям і умовам діяльності закладу. Розроблена стратегія розвитку ЗДО на 5 років. Також на належному рівні спланована робота, яка реалізує актуальні завдання та висвітлює всі напрямки діяльності. До розробки плану роботи на рік залучаються педагогічні працівники, які мають досвід роботи, методичні розробки та творчо підходять до організації освітньої діяльності. Це засвідчили 55,9% педагогів (за результатами анкетування). Періодично залучаються 29,4% педагоги-спеціалісти (інструктор з фізкультури, музкерівник і т.д.). Також приймають участь у розробленні плану і батьки, про що свідчить 45,5% опитуваних батьків.

За результатами анкетування було встановлено, що працівникам ЗДО психологічно комфортно працювати у колективі під моїм керівництвом. Вони задоволені діями керівника щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці.

У ЗДО сформовано штат педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу. Всі працівники були прийняті на роботу з дотриманням вимог чинного законодавства. Вільних вакансій у закладі немає. Про це свідчать результати анкетування педагогів і батьків (педагоги - 94,1% - так, батьки - 69,1% - так, 28,9% - переважно так).

У своїй роботі намагаюся мотивувати педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності. Застосовую заходи морального та матеріального заохочення, про що свідчить рейтинг ЗДО у мікрорайоні, відсутність вільних вакансій та плинності кадрів. Також створюю умови для підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес.

Управлінська діяльність у ЗДО здійснюється на засадах людиноцентризму. Всі рішення приймаються на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу.

Провівши анкетування педагогів та батьків щодо утримання матеріально-технічної бази закладу отримали наступні результати: педпрацівники (94,1% - так та 5,9% - переважно так). Більшість опитуваних батьків (63% - так, 31,2% - переважно так) також погодилися з даною думкою. Звернення до засновника виконані частково.

Результати анкетувань педагогів, вивчення документації засвідчили про те, що у закладі забезпечено реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності. Педагогічні працівники дотримуються політики академічної доброчесності під час провадження педагогічної діяльності. На це вказали переважна більшість опитаних педагогів. Порушень академічної доброчесності не було.

У закладі ведеться робота щодо формування у працівників та батьків негативного ставлення до корупції. Зокрема, щорічно видаються накази про запобігання корупції, складаються антикорупційні заходи, з якими ознайомлюють батьків під підпис. Також розміщується відповідна інформація на сайті ЗДО.

У ЗДО № 32 з метою соціального захисту працівників укладено Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом.

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

У 2021-2022 н.р. грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджено директора ЗДО Євтушок Л.В. та вихователя-методиста Зень Г.С.

Грамотою обласного управління освіти нагороджено – 1 вихователя Кужель О.М. Грамотами управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено 4 вихователі (Григорук Л.П., Рижа Б.В., Кравчук Ю.І., Демчук О.Л.)

Злагодженій та змістовній роботі колективу ЗДО сприяли органи громадського самоврядування: рада закладу, батьківський комітет, піклувальна рада. Вони стали ефективними у формуванні громадської думки, дієвим засобом демократизації управління у ЗДО. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації  актуально розглядали питання освітнього процесу, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем закладу.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня2012 р. № 1059, в закладі дошкільної освіти № 32 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2021-2022  навчального року кількість усних звернень склала 22, із них 16 з питань оформлення дітей у заклад і 6 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

На жаль, у зв’язку з повномасштабним вторгнення росії в Україну, у цей навчальний рік ми не змогли в повній мірі виконати всі поставлені завдання. Проте, працівники нашого закладу не стали осторонь, а стали бійцями невидимого фронту. Велика увага приділялась волонтерській діяльності, бо волонтерство давно є характерною рисою нашої дошкільної родини. Зокрема у закладі був організований пункт гуманітарної допомоги. Причому організований добровільно і не заплановано, Не за нагороди, не за інформаційну славу, а за покликом серця батьки наших вихованців, працівники закладу, просто незнайомі люди з нашого мікрорайону плели маскувальні сітки, приносили продукти, пекли смаколики для наших захисників. За три місяці наша гуманітарна допомога відправлялася волонтерами у різні куточки бойових дій. Цю діяльність наш заклад продовжує і дотепер, сподіваючись хоч чимось допомогти ЗСУ та наблизити Перемогу.

Коли постало питання про відновлення роботи закладу, то разом з батьками велися роботи по облаштуванню укриття (підвального приміщення) для евакуації дітей під час повітряної тривоги. Також на основі методичних рекомендацій педагогами було розроблено алгоритм дітей персоналу під час надзвичайної ситуації. Наш заклад один з перших у місті відновив освітній процес в умовах воєнного стану.

Незважаючи на позитивні зміни у діяльності ЗДО, залишається ще ряд актуальних проблем, над якими необхідно працювати у 2022-2023 н.р., а саме:                            

-         утеплення та ремонт фасаду ЗДО;

-         асфальтування території закладу;

-         облаштування ресурсної кімнати;

-         заміна частини огорожі навколо ЗДО.

Сподіваємося, що війна скоро закінчиться нашою перемогою і спільними зусиллями колективу, батьківської громади, за підтримки управління освіти поступово ми зможемо вирішити всі наші внутрішні проблеми.

Підводячи підсумки, дякую всім педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам здобувачів дошкільної освіти за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації ідей.Разом до Перемоги!

Copyright © 2013. ЗДО №32 Рівне Rights Reserved.