^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

944067
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Попередній тиждень
За весь час
385
5842
6227
69365
944067

Ваш IP: 54.167.230.68
Сьогодні: 18-06-2018

Річний звіт про діяльність ЗДО № 32
за 2016-2017 н. р.

 Звіт завідувача про діяльність та підсумки
роботи ДНЗ №32 за 2016-2017 навчальний рік

Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55, щорічно після завершення навчального року(червень-серпень) керівники навчальних закладів звітують перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за навчальний рік.
     Основні завдання щорічного звітування: забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління навчальним закладом, а також стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками ДНЗ відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. Звітування дає змогу проаналізувати та узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити досягнення та недоліки діяльності навчального закладу та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ у майбутньому.
         Потягом навчального року завідувач намагалася активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності, особлива увага приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти.

Управлінська діяльність була направлена на реалізацію перспективи розвитку закладу, здійснення контролю за організацією освітньої діяльності.
          Основними завданнями закладу є:
- забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
- забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
- надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання  дитини;
- взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;
- проведення інноваційної діяльності.
   Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- музична та спортивна зали;
- методичний кабінет;
- медичний кабінет та ізолятор;
- кабінет психологічного розвантаження;
- кабінет гурткової роботи;
- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 
- спортивний майданчик;
- куточок лісу та саду.
     Дошкільний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти, відвідуючи міські методичні об'єднання, семінари-практикуми, а також беручи активну участь у методичних заходах, які проводяться у ДНЗ. Невід’ємною частиною освітнього процесу було впровадження інноваційних технологій, авторських програм та методик, спадщини видатних педагогів. Порівняно з минулим навчальним роком на 8% збільшилися кількісні показники введення інновацій та розширився діапазон впровадження технологій.

   Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. В цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної  педагогічної освіти - 4 педагоги.
          У поточному році проатестовано 5 педагогів.
    Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю. Колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність на формування всебічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
• Конституція України;
• Закон України «Про освіту»;
• Закон України «Про дошкільну освіту»;
• Закон «Про мови в Україні»;
• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001;
• Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 12.03.2003;
• Конвенція ООН про права дитини;
• Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України №347/2002 від 17.04.2002;
• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010;
• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009;
•«Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009;
• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;
• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002;
• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» а також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу №32.
     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально-виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та чинних програм розвитку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
         Моніторинг стану засвоєння програм дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.
         Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільноїта початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ №13 (директор Бєлік М.М.).  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями 1-х класів «Свято Миколая», «Різдвяні колядки», «Стрітення». Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.
       Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.
      Вродовж 2016-2017 навчального року в закладі регулярно проводились семінари-практикуми, майстер-класи, школа молодого вихователя.
     На заняттях з фізкультури постійно використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження».
     Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки: фізкультурно-спортивний «Здоров’ятко», вивчення англійської мови.
         Завжди підтримувалась та стимулювалась творча ініціатива працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочувала творчі пошуки педагогів.
          Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня. Впродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив приймав участь:
- уконкурсі сайтів ДНЗ;
- фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров’я», де здобули перше місце і отримали диплом та кубок;
- конкурсі дитячого малюнка «Я малюю маму» та «Мій тато», в яких вихованці здобули призові місця;
- обласному конкурсі на кращий досвід роботи з батьками, де представлена робота батьківського клубу «Спілкуємося з любов’ю» і здобули 1 місце.
      У ДНЗ на достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють старші медичні сестри  Парфіновська О.М. та Павлович Ю.Л. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.
         Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.
      Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої  згоди батьків та огляду дитячого педіатра. Контроль за своєчасним проведенням  щеплень ведеться також сестрою медичною. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.
         Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.
       Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.
      Організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів. Значна увага приділялась забезпеченню асортименту продуктів згідно перспективного меню, технології та якості приготування страв, дотримання графіків видачі їжі, наявності сертифікатів якості та радіометричного контролю завезених продуктів. Урізноманітненню меню, підвищенню імунітету, покращенню апетиту дітей сприяло здійснення вітамінізації страв за рахунок вживання свіжих фруктів, соків, вітамінних напоїв, С-вітамінізації страв. Дотримувалось виконання норм основних продуктів харчування: хліба, круп, картоплі, м’яса, олії, молока, молочного сиру. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.
         У закладі харчуються діти пільгових категорій:
- безкоштовно:
діти-інваліди - 1 дитина
діти позбавлені батьківського піклування - 1дитина
діти воїнів АТО - 13 дітей
діти з малозабезпечених сімей – 12 дітей
- 50% від загальної суми:
багатодітні родини - 41дитина.
   Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.
   Також у дошкільному закладі суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:
- Конституція України;
- Конвенції ООН про права дитини;
- Законом України «Про охорону дитинства».
     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей.  З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.  Протягом року сім'ям надавались консультативна допомога та соціальна підтримка.
     Вся робота щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку ведеться відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Педагогічний колектив закладу працював над активізацією форм залучення дітей, які не відвідують ДНЗ до дошкільної освіти, а саме: організація Консультативного центру для батьків з підготовки дітей до навчання у школі та проведення соціально-педагогічного патронату.
        Діяльність адміністрації ДНЗ була  спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
     Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьмиз проблем безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна роботаз профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язкидорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».
    На нарадах при завідувачу ДНЗ  розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестри медичної.
    В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.
   У ДНЗ №32 з метою соціального захисту працівників укладено Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, в якому є перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, всім працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства.
    В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).
      Подякою Міністерства освіти і науки України нагороджено вихователя-методиста Зень Г.С., Грамотами управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено 6 вихователів, Подяками управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради -  3 працівники ДНЗ.
       В дошкільному навчальному  закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.
      Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу і  орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:
- анкетування,
- батьківські збори,
- індивідуальні  та групові консультації,
- участь у святах,
- дні відкритих дверей,
- благодійні акції.
       Дані заходи були дієвими для створення довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.
   Злагодженій та змістовній роботі колективу ДНЗ сприяли органи громадського самоврядування: рада закладу, піклувальна рада, батьківський комітет. Вони стали ефективними у формуванні громадської думки, дієвим засобом демократизації управління у ДНЗ. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації  актуально розглядали питання навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем закладу.
        На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 32 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.
     Завересень – травень2016-2017  навчального року кількість усних звернень склала 56, із них 48 з питань оформлення дітей у дошкільний заклад і 8 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 4  батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмові звернення відсутні.
   Фінансово-господарська діяльність була спрямована  на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу. У порівнянні з минулими навчальним роком вона покращилася на 18%. Сприяло цьому залучення додаткових джерел фінансування: спонсорська допомога, благодійні внески батьків. Особливу увагу було звернено на створення повноцінного розвивального середовища для дітей, на привабливий  естетичний вигляд кожного приміщення, щоб заклад був забезпечений усім необхідним. У 2016-2017 н. р. за бюджетні кошти було проведено капітальний ремонт підлоги у груповому приміщенні та роздягальні групи № 4, придбано миючі засоби, медикаменти долікарняної допомоги. Спонсорами було подаровано ноутбук, стенди, музичні колонки, мультимедійний проектор. За благодійні внески батьків було проведено капітальний ремонт туалетних кімнат груп № 8, 11, центрального коридору, замінено віконні блоки в кількості – 8 штук, придбано 3 бойлери – групи № 9, 3, харчоблок, 2 килими – групи № 2, 4, пристрої ПЗВ в кількості – 15 штук та інше.
        Щира подяка всім батькам, які допомагали у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, за створення затишку та комфорту для дітей,а особливо за розуміння та співпрацю.

Copyright © 2013. ДнЗ №32 Рівне Rights Reserved.