^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1524120
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Попередній тиждень
За весь час
455
1346
5042
28268
1524120

Ваш IP: 34.204.0.181
Сьогодні: 23-05-2019

Перелік додаткових освітніх та інших послуг,
їх вартість, порядок надання та оплати

      З 01 жовтня 2018 року у ЗДО № 32 надаються такі додаткові освітні платні послуги:

гурток з навчання хореографії – 120 грн.;

гурток з вивчення англійської мови – 120 грн.;

гурток мовленнєвого розвитку – 120грн.;

гурток логіки – 120 грн.;

фізкультурно-оздоровчий  гурток «Малятко здоров’ятко» - 120 грн.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання додаткових освітніх платних послуг
закладом дошкільної освіти (ясла-садок) № 32
зі змінами та доповненнями

 1. Загальні положення

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 (далі - ЗДО № 32) – комунальний заклад освіти для дітей раннього і дошкільного віку, підпорядкований правлінню освіти Рівненського міськвиконкому.

1.2. ЗДО № 32, організовуючи додаткові освітні платні послуги, керується ст. 5 Конституції України, ст. 61 Закону України «Про освіту», ст. 22 п. 4 Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки № 736/902/758 від 23.07.2010 р. «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», ст. 26 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, власним Статутом, інструктивно-методичним листом МОН «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1/9-813 від 15.11.2013 р.

1.3. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, направлені на реалізацію таких завдань:

- розширення спектру освітніх послуг для формування особистісних якостей дітей, розвитку їх творчих здібностей та нахилів;

- активне впровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес;

- акцентування на обдарованості особистості і необмеженості у своєму розвитку відповідно до вікових особливостей;

- задоволення потреб і цікавості дітей до певного виду діяльності;

- виявлення, створення найсприятливіших умов для їх розквіту, для самовираження і самореалізації кожного індивіда;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

- збагачення ігрового розвивального середовища та збагачення матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

2. Види додаткових освітніх послуг

2.1. Платними послугами, наданими закладом дошкільної освіти Рівненської міської ради, є платні заняття в гуртках освітньої діяльності, пов’язаних з поглибленим інтелектуальним, естетичним та фізичним розвитком дітей, їх підготовкою до навчання в школі, до яких відповідно вищевказаного переліку платних послуг відносяться:

- гурток з навчання хореографії;

- гурток з вивчення англійської мови;

- гурток мовленнєвого розвитку;

- гурток логіки;

- фізкультурно-оздоровчий  гурток «Малятко здоровятко».

2.2. Види додаткових освітніх послуг можуть бути розширені відповідно до попиту і бажання батьків.

2.3. Підставою для надання конкретного виду послуг є:

- заяви батьків, де перераховано види та кількість послуг, які вони мають отримати;

- двосторонній договір.

3. Організаційно-правові засади додаткових освітніх платних послуг

3.1. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за бажанням батьків дитини або юридичних осіб, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

3.2. Надання додаткових освітніх послуг здійснюється відповідно розробленим програмам, затвердженим управління освіти Рівненського міськвиконкому.

3.3. До надання додаткових освітніх послуг залучаються особи, які мають відповідну вищу педагогічну або середню спеціальну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, а також мають фізичний та психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.4. До надання додаткових освітніх послуг залучаються педагогічні працівники закладу за наявності необхідної кваліфікації або спеціалісти відповідного фаху (на підставі трудового договору).

3.5. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих освітніх послуг, не може бути підставою для відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.

4. Визначення вартості додаткових освітніх платних послуг

4.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням та обрахованих у порядку, передбаченому наказом № 736/902/758 від 23.07.2010 р.

4.2. Оплата за додаткові освітні платні послуги здійснюється за батьківські кошти, відповідно до калькуляції, у безготівковому порядку.

4.3. Базою для визначення вартості послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуги, а саме:

- витрати на оплату праці;

- матеріальні витрати, необхідні для забезпечення освітнього процесу;

- проведення поточного ремонту  технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для занять платних гуртків та для надання послуг;

- амортизація основних фондів, що використовуються для занять в платних гуртках та для надання інших послуг;

- витрати на оплату комунальних послуг.

4.4. До вартості послуг, окрім зазначених витрат, включаються також обов’язкові податки, відрахування, платежі відповідно до чинного законодавства.

5. Організація оплати додаткових освітніх послуг

5.1. Батьки дітей, які не відвідували ЗДО з поважних причин (хвороба, щорічна відпустка) упродовж місяця, та батьки дітей, які вибули тимчасово з поважних причин по заяві, не вносять плату за додаткові освітні послуги.

5.2. Якщо діти не відвідують заняття без поважних причин упродовж місяця, їх батьки вносять 100 відсоткову оплату, якщо бажають зберегти місце у гуртку з платними послугами.

5.3. В разі тимчасового призупинення діяльності закладу (за наказом УО, карантину тощо) плата за надання додаткових освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням пропущених за час простою годин керівниками гуртків по наданню ДОПП.

5.4. Батьківська плата за надання додаткових освітніх послуг вноситься до 20 числа кожного місяця, незалежно від кількості днів, коли дитина не відвідує дошкільний заклад.

5.5. Розмір плати може змінюватись в зв’язку з інфляційними процесами та зміною тарифів.

5.6. Складається калькуляція вартості послуг, яка затверджується наказом керівника дошкільного навчального закладу та погоджується з Радою закладу.

5.7. Відповідальність за організацію та надання додаткових платних послуг несуть вихователі, керівники гуртків, вихователь-методист і директор закладу дошкільної освіти.

6. Планування та використання доходів від надання платних послуг

6.1. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на спецрахунок № 31554236136031 УДК в Рівненській області МФО 833017, код 25675242 ЦБДЗ Управління освіти, ЗДО № 32.

6.2. Облік отриманих доходів та здійснення видатків закладом дошкільної освіти здійснюється на підставі кошторису доходів і витрат, погодженого в управлінні освіти м. Рівне.

6.3. Доходи, одержані від надання платних послуг, використовуються на нарахування зарплати, преміювання працівників закладу дошкільної освіти, відшкодування видатків, пов’язаних з організацією, проведенням та утриманням створених гуртків, які включені у вартість платних послуг, покращення матеріально-технічної бази закладу.

6.4. При складанні калькуляції додаткових освітніх послуг, передбачається відшкодування витрат, які включені у витрати цих послуг, в тому числі обов’язкове відшкодування видатків на оплату комунальних послуг, при цьому видатки на заробітну плату не повинні перевищувати 80% від загальної суми надходжень, відшкодування вартості комунальних послуг повинні становити не менше 10% від загальної вартості певного виду послуг.

6.5. За рахунок коштів за надання додаткових освітніх послуг можуть надаватися доплати, надбавки та премії педагогічним працівникам, адміністративному та обслуговуючому персоналу.

6.6. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність зЗДО № 32 здійснюється бухгалтером правління освіти відповідно до законодавства.

7. Контроль за наданням додаткових освітніх платних послуг

7.1. Контроль за витратами на розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти здійснюється Радою закладу.

7.2. Контроль за якістю надання додаткових освітніх послуг здійснюється керівником закладу дошкільної освіти, вихователем-методистом відповідно до посадових обов’язків.

7.3. Державний контроль здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому. 

Copyright © 2013. ЗДО №32 Рівне Rights Reserved.